Барилга Хот Байгуулалтын Яам, Барилгын Хөгжлийн Төв, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын удирдлагууд оролцсон ШИЛДЭГ БАРИЛГА -д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ 2022 оны 09-р сарын 02-ны өдөр болно.

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээний хүрээнд  Барилга Хот Байгуулалтын яамны 2021 оны онцлох ажлууд,   “Шилдэг Барилга-Шилдэг Бүтээн Байгуулалт-Шилдэг төсөл” арга хэмжээнүүдэд оролцохыг урьж байна.

  • Тусгай зориулалттай үзэсгэлэн
  • Сэтгүүлийн Тусгай дугаарт мэдээлэл сурталчилгаа байршуулах
  • Хүндэтгэлийн хүлээн авалт

Шилдэг барилга - 2022

ШИЛДЭГ БАРИЛГА -д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ
2022 оны 09-р сарын 02-ны өдөр болно.

Тусгай зориулалттай үзэсгэлэн

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ

Видео

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ

Мэдээлэл
сурталчилгаа

Сэтгүүлийн Тусгай дугаарт мэдээлэл сурталчилгаа байршуулах

Зургийн цомог

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ

Хүндэтгэлийн хүлээн авалт

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ

DVD

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –д өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ

Мэдээ, мэдээлэл

И-мэйлээр мэдээлэл авах