Монголын Хот Байгуулалт Хөгжлийн  Танхим (МХБХТ), Монголын Хотуудын холбоо хамтран  барилгын хөрөнгө оруулагчдын нийгмийн бүтээн байгуулалтанд оруулж буй хувь нэмрийг хөхүүлэн дэмжих зорилгоор уламжлал Луу жилийн  “ШИЛДЭГ БАРИЛГА”  шалгаруулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг  зохион байгуулж байна.

Энэхүү арга хэмжээ нь жил бүрийн сар шинийн баярын өмнө явагддаг бөгөөд эдүгээ 11 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа юм.

“ШИЛДЭГ БАРИЛГА” -ыг шалгаруулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ нь  Монгол Улсын аймаг, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтэнд оруулж байгаа хувь нэмэр, барилга байгууламжуудийн архитектур, орон зайн онцгой  шийдлийг үнэлэн, хөрөнгө оруулагч байгууллага, архитектор, зураг төслийн инженерүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг дэмжиж, олон нийтэд алдаршуулах, сурталчилан таниулах ач холбогдолтой юм.

Энэ удаагийн “ШИЛДЭГ БАРИЛГА” –аар  

 1. Коёотэ” ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “THE ONE RESIDENCE” орон сууц, үйлчилгээний барилга;
 2. “Ñàíäýé групп” ХХК-ний  ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “PEACE TOWER” оôôèñ, хóäàëäàà ¿éë÷èëãýýний барилга;
 3. “APEX Групп” ХХК-ний  хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “APEX CENTER” худалдаа, үйлчилгээний төвийн барилга;
 4. “ID Group” ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “VOLI APARTMENT”  орон сууцны áàðèëãа
 5. “Өндөр буянт холдинг” ХХК-ний  хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “UB ТАУН”  орон сууцны áàðèëга;
 6. “Наран трейд”  ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “NARAN MALL” худалдаа үйлчилгээний төвийн áàðèëãа;
 7. Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгийн Газрын  хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд суманд баригдсан  Өв соёл, ёслол хүндэтгэлийн “ÑÎЁÌÁÎ ÖÎÃÖÎËÁÎД áàðèëãа;
 8. “Хаппи март” ХХК-ний  хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “HOME PLAZA-2” хóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé төвийн барилга;
 9. “Монгол Хьюндай Автоматив” ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар баригдсан “МОНГОЛ ХЬЮНДАЙ АВТОМАТИВ” автомашины үзэсгэлэнгийн танхимын барилга;
 10. “ Îþó òîëãîé”  ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын  Шивээ овоо хөндийд баригдсан иргэний нисэхийн зориулалттай  “ÕÀÍÁÓÌÁÀÒ ÍÈÑÝÕ ÁÓÓÄÀË”-ын áàðèëãа;
 11. ИНЕГ-ын хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын “АЛТАЙ” нèñýõ áóóäëын  барилга;
 12. “Дүнжингарав” ÕÕÊ-ний õºðºí㺠îðóóëàëòààð áàðèãäñàí “ÄҮÍÆÈÍÃÀÐÀ”  õóäàëäààíû òºâийн áàðèëãа шалгарсан байна.